U pregled košnice sa pravim „dimom”

Pravilan pristup pčelinjaku, valjana priprema dimilice, postupci pri otvaranju košnice te pregled pčelinje zajednice čine temelj održivog pčelarenja odnosno Dobre pčelarske prakse. Dimilica je pčelarski pribor koji služi za dimljenje, a posljedično uzrokuje smirivanje pčela pri otvaranju košnice i pregledu pčelinje zajednice. Pravilna priprema dimilice omogućuje pčelaru sigurniji i mirniji rad sa pčelama. Mogućnost uboda …

U pregled košnice sa pravim „dimom” Više »