TRGOVAČKO DRUŠTVO

EUROAPIS društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i trgovinu
EUROAPIS d.o.o.
Josipa Jurja Strossmayera 298
32283 Vođinci
Hrvatska

MBS: 030119850
OIB: 55855524169
Temeljni kapital: 20.000,00 kn
IBAN: HR
SWIFT:

OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE

Silvio Cvitković, OIB: 20744584001
Vođinci, J. J. Štrossmajera 298

  • član uprave
  • direktor, zastupa društvo samostalno i pojedinačno

 

KONTAKT

Telefon: +385 (98) 933 7774

E-mail: info@euroapis.hr
Adresa (URL): https:\\www.euroapis.hr

 

RADNO VRIJEME

Ponedjeljak – petak: 8:00 – 16:00
Subota: 08:00 – 13:00

 

UREDNIŠTVO

Silvio Cvitković, direktor
IT podrška: Plavi link j.d.o.o., za usluge informacijskog društva
Fotografije: Plavi link, unsplash.com
Dizajn: Plavi link j.d.o.o.

Scroll to Top