Ljudi i pčele

“Ljudi koji eksperimentiraju su poput mrava, samo prikupljaju i koriste. Pčela međutim skuplja svoj materijal sa cvijeća u vrtu i polju, ali prerađuje i probavlja vlastitom moći.”

Leonardo da Vinci

Scroll to Top